ARDEB – Araştırma Destek Programları

TÜBİTAK, Türkiye’nin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek; bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmayı amaçlamaktadır.

ARDEB, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, bilgi ve teknolojinin üretilerek, sonuçların hizmet ve/veya ürüne dönüştürülmesi yoluyla topluma kazandırılması için Ar-Ge faaliyetlerini yürüten bilim insanlarımızı desteklemektedir. Ayrıca Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı dahilinde kamu kurumlarımızın Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bilim ve teknoloji alanlarında Ar-Ge projelerini desteklemektedir.

ARDEB aşağıda listelenen bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi, yürütülmesi ve başarıyla sonlandırılması konularında çalışmalarını yürütmektedir.

ARDEB Tarafından Yürütülmekte Olan 3501 Programının Destek Üst Limiti Güncellendi!

Mart 25, 2024
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen “3501-Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında uygulanmakta olan proje destek üst limiti 750 bin TL’den 1...
Devamı

ARDEB 1001 Programı Kapsamında “Spor Araştırmaları” Başlıklı Özel Çağrısı Açılıyor!

Mart 20, 2024
On İkinci Kalkınma Planında yer verildiği üzere; spor kabiliyeti olanların erken yaşta yetenek havuzuna dâhil edilmesi, spor profesyonellerinin niteliğinin artırılması,...
Devamı

Metabolik/Nörodejeneratif/Nörogelişimsel Bozukluklar ve Kronik Ağrı Yönetiminde GETAT Uygulamaları Çağrısı Açıldı!

Mart 5, 2024
On İkinci Kalkınma Planı’ndaki (2024-2028) “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarının kanıta dayalı şekilde standardize edilerek ulusal ve uluslararası çalışmalarla güvenli...
Devamı

Sürekli Başvuruya Açık Uluslararası İkili İş Birliği Proje Çağrılarına Başvurular Devam Ediyor!

Şubat 19, 2024
TÜBİTAK destekli projelerde, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere burs üst limitlerinde güncelleme yapılmıştır. 1 Ocak 2024 tarihi...
Devamı

ARDEB 1001 Programı Kapsamında “1001-UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı” Başlıklı Özel Çağrı Açıldı

Şubat 7, 2024
Coğrafi ve jeolojik özellikler ile iklim faktörleri göz önüne alındığında, ülkemizde özellikle deprem başta olmak üzere, sel-taşkın, heyelan, kaya düşmesi,...
Devamı

Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (ICGEB) Araştırma Bursları Başvuruya Açıldı

Ocak 26, 2024
Türkiye’nin üyesi olduğu, Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB), bulaşıcı hastalıklar,...
Devamı

ICGEB İşbirliği Araştırma Programı (Collaborative Resarch Programme – CRP) Başvurulara Açıldı!

Ocak 26, 2024
Türkiye’nin 1989’dan beri üyesi olduğu Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB)...
Devamı

TÜBİTAK – Springer Nature Açık Erişim Anlaşması İmzalandı

Ocak 26, 2024
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL Projesi kapsamında, Springer Nature yayınevine ait 2.300’den fazla elektronik dergiye erişim sağlanmaktadır. Bir erişim (Read)...
Devamı

EMBO Bilimsel Dolaşım Destekleriyle Araştırmacılara Uluslararası Hareketlilik Fırsatı Sunuyor!

Ocak 24, 2024
TÜBİTAK tarafından Türkiye’deki yürütücülüğü yapılan Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organisation – EMBO), yaşam bilimleri alanında çalışan araştırmacılara yönelik bilimsel...
Devamı

TÜBİTAK Bursları Artırıldı

Ocak 4, 2024
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) ve Genel Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı...
Devamı