TÜSEB – Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkemize ve insanlığa hizmet etmek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye’nin sağlık bilim ve teknolojileri alanında ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, dışa bağımlılığı azaltmak, rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak hedefleri doğrultusunda, kalkınma planı hedefleri ile Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği öncelikleri dikkate alan bir stratejik plan izlenmektedir. 

TÜSEB bünyesinde, sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülke ihtiyaçları doğrultusunda kurulmuş 9 araştırma enstitüsü bulunmaktadır. 

Bu amaçla kurulan Enstitüler:

TÜSEB, zaman ve şartların gereklerine uygun olarak bünyesine yeni enstitüleri ekleyerek sağlık araştırmaları sahasında yapılanmasını güncelleyebilecek, ulusal ve uluslararası sağlık ve araştırma kurumları ile işbirliği ağını genişletebilecek dinamik bir yapıya sahiptir.

TÜSEB bünyesinde, araştırma enstitülerine ek olarak, Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezi (ASAGEM), AR-GE Direktörlüğü Yerlileşme Koordinasyon Merkezi ve Klinik Araştırmalar Merkezi mevcuttur.  

Ankara ve İstanbul’da konumlu yerleşkelerde; ilgili enstitüler, ofis ve merkezler altında, 

Yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini, yerlileştirilmesini ve millileştirilmesini sağlamak;
İlaç, aşı, tıbbi cihaz, biyomalzeme ve tanı kitleri başta olmak üzere ulusal sağlık sistemimizin ihtiyaç duyduğu tıbbi ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek klinikte kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesini sağlamak;
Kamu ve özel sektör bünyesindeki Ar-Ge, klinik araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını teşvik etmek ve araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek;
Serbest rekabete dayalı, şeffaf ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde oluşturulmuş proje destek mekanizmaları ile Ar-Ge, klinik araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarına fon sağlamak;
Kamu kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları ve özel sektör ile işbirliği halinde temel, dönüşümsel ve klinik araştırmalar yapmak ve yaptırmak;
Bireysel tıbbı sağlık sistemimizde uygulamaya koymak için gerekli adımları atmak, hedeflenmiş tanı/takip/tedavi stratejilerinin geliştirilmesi, bireylerin yaşam süresini ve klinik uygulamaların kalitesini arttırılmasına yönelik süreçleri geliştirmek;
Sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak;
Sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetleri yürütmek;
Sağlık sistemlerinde finansal kaynakların daha verimli kullanılmasına imkân verecek önleyici ve öngörücü sağlık politikalarının geliştirilmesini ve uygulanabilir olmasını sağlamak;
Ülkemizin sağlık bilim ve teknolojileri alanında ilerlemesi ve nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi için kurs, konferans, eğitim ve etkinlikler düzenlemek
hedeflerine yönelik aktif süreçler yürütülmektedir.

Misyon; Sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında sistematik bir temelde yürütülen inovasyona yönelik çalışmalara öncülük etmek ve bu alanlarda uygulayıcılara ve araştırmacılara bilimsel, teknik ve mali destek sağlamak, gelişen teknolojiler doğrultusunda ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yerlileşme ve millileşmeyi arttırmak.

Vizyon; Sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında Ar-Ge odaklı uluslararası lider bir kuruluş olmak. 

 

2024 Yılı TÜSEB B Grubu Ar-Ge Proje Çağrıları Başvuruları Açılıyor

Şubat 8, 2024
2024 Yılı TÜSEB B Grubu Ar-Ge proje çağrıları 2 Şubat 2024 tarihinde başvuruya açılıyor. Son başvuru tarihi 5 Nisan 2024...
Devamı