Sürekli Başvuruya Açık Uluslararası İkili İş Birliği Proje Çağrılarına Başvurular Devam Ediyor!

Yayınlanma Tarihi: 19-02-2024

TÜBİTAK destekli projelerde, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere burs üst limitlerinde güncelleme yapılmıştır.

1 Ocak 2024 tarihi öncesi 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla
Çalışmayanlar / Tam burs alanlar:
Lisans Öğrencisi 3.000-TL/ay 4.000-TL/ay
Yüksek Lisans Öğrencisi 10.000-TL/ay 13.500-TL/ay
Doktora Öğrencisi 14.000-TL/ay 20.000-TL/ay
Doktora Sonrası Araştırmacı 19.000-TL/ay 27.000-TL/ay
Çalışanlar:
Yüksek Lisans Öğrencisi 3.000-TL/ay 4.000-TL/ay
Doktora Öğrencisi 4.200-TL/ay 5.500-TL/ay

 

Yapılan güncellemenin projenin burs faslı dışında kalan diğer fasıllarda bütçe kısıtına neden olmaması amacıyla, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılan/yapılacak başvurularda 1 Ocak 2024 tarihi öncesi için belirlenmiş olan burs limitleri kullanılabilecektir. Geçmiş burs limitleri kullanılarak burs ödeneği talep etme imkânı 1001 programı için 2024 yılı 1. dönemi ve sürekli açık destek programlarında 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılan/yapılacak başvurularda geçerli olacaktır.

Bu sayede, ilgili ARDEB destek programı üst limitleri aşılmadan sunacağınız projenizin desteklenmesi halinde, önerilen burs ödenekleri, güncellenen yeni burs limitlerinden hesaplanacak ve proje destek üst limiti dikkate alınmaksızın, proje sözleşmelerine ek bütçe tanımlanarak buna göre hazırlanacaktır.