HAKKIMIZDA

Kısa adı PRODEB olan Dokuz Eylül Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Destek Birimi, ulusal (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar, Vakıf ve Dernekler, vb.) ve uluslararası programların (AB Topluluk Programları, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, vb.) yaygınlaştırılması ve bu programlara etkin katılım sağlanmasından sorumlu koordinasyon birimidir.

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki araştırmacıların, idari personelin ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası programlardaki faaliyetlerini artırmayı hedefleyen birimimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 2009 yılında kurulmuş ve 2015 yılına kadar faaliyetlerine devam etmiştir. 2020 yılı itibari ile yeniden yapılandırılan PRODEB, Üniversitemizin stratejik hedefleriyle eşgüdüm içerisinde, geçmiş birikimleri gelecek vizyonuyla pekiştirerek faaliyetlerine devam etmektedir.

 

VİZYON

PRODEB’in vizyonu, Üniversitemizin araştırma alanının Türkiye ve Avrupa Araştırma Alanı ile bütünleşmesi, uluslararası ve ulusal fon kaynaklarından üst düzeyde katma değer elde edilmesi ve bu fon kaynaklarıyla Üniversitemiz bünyesinde yürütülen araştırma faaliyetlerinin desteklenmesinin bir kurum kültürü olarak benimsenmesidir. PRODEB, üniversitemizin bilimsel ve inovatif araştırma altyapısının, eğitim-öğretim kalitesinin ve iç/dış paydaşlarla etkileşiminin geliştirilmesi yönündeki stratejik hedefleri doğrultusunda dinamik ve proaktif şekilde faaliyetlerine devam edecektir.

 

MİSYON

Misyonumuz, çok sayıda akademik birime sahip ve geniş bir alana yayılmış olan Üniversitemizin uluslararası araştırma ve toplumsal proje alanları ile bütünleşmesini temin etmek; araştırmacıların ve öğrencilerin ulusal-uluslararası projelere katılımını arttırmak; araştırma projelerinde ve toplumsal projeler alanlarında etkin rol almasını sağlamaktır. Başta sağlık ve mühendislik olmak üzere Üniversitemizin güçlü olduğu alanlarda tamamlayıcı; gelişmekte olan alanlarda ise tetikleyici bir rol üstlenecek olan PRODEB, DEPARK ve Bioİzmir gibi Ar-Ge ve Ür-Ge’ye yönelik birimlerle de organik bağ oluşturarak stratejik bir pozisyonda konumlanacaktır.

 

FAALİYETLER

 

PRODEB’in Üniversitemiz Stratejik Planı’ndaki yeri

11.12.2020 tarihinde yayınlanan DEÜ 2021-2025 dönemi stratejik planında, üniversitemizin stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda tanımlanan ihtiyaçlar kapsamında PRODEB’in katkı sağlamayı amaçladığı hedefler:

  1. Proje yazma ve bilgilendirme çalışmalarının etkin katılım sağlanarak izlenmesi,
  2. Sektöre yönelik hazırlanan (Üniversite-sanayi işbirliği) projesi sayısının arttırılması,
  3. Disiplinler arası araştırma fırsatlarının etkin duyurusu ve etkileşim yaratılmasında kolaylaştırıcı rolü alması şeklindedir.

PRODEB, stratejik planda belirtildiği üzere BAP Koordinasyon birimi, DETTO koordinatörlüğü ve Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı’nın yanı sıra üniversitemizin tüm birimleri ile etkin işbirliği ve etkileşim sağlamayı hedeflemektedir.