ARDEB 1001 Programı Kapsamında “Spor Araştırmaları” Başlıklı Özel Çağrısı Açılıyor!

Yayınlanma Tarihi: 20-03-2024

On İkinci Kalkınma Planında yer verildiği üzere; spor kabiliyeti olanların erken yaşta yetenek havuzuna dâhil edilmesi, spor profesyonellerinin niteliğinin artırılması, sporun her dalında küresel ölçüde rekabet edebilen bir seviyeye ulaşılarak uluslararası organizasyonlarda başarı elde edilmesi ve aynı zamanda herkes için spor anlayışıyla sporun toplum geneline yaygınlaşan bir yaşam biçimine dönüştürülmesi; ülkemizin spor alanındaki temel amacıdır.

Sportif faaliyetlerde karşı karşıya kalınan zorlukları ve güncel yönelimleri ele alan, geleneksel odak alanlarının ötesine geçerek özgün çalışma konuları ile küresel rekabette öne çıkmamıza katkı sağlayacak, güncel teknoloji ve akademik çalışmalardan edinilen bilimsel neticeleri Türk sporunun gelişimine entegre etmeyi hedefleyen, kapsayıcı yaklaşımlara sahip nitelikli bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü çerçevesinde, “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında “Spor Araştırmaları” başlıklı özel bir çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir.

Birinci aşama başvurusu için son tarih 24 Nisan 2024 olan çağrıya ilişkin takvim ve özel hususların yer aldığı çağrı metni aşağıda yer almaktadır:

1001 Spor Araştırmaları Özel Çağrısı