Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI) 6 ve 7. Çağrıları Başvuruya Açıldı!

Yayınlanma Tarihi: 17-01-2024

Değerli Araştırmacılar,

Sağlık alanındaki araştırma ve yenilik projelerine fon sağlayan bir kamu-özel sektör kurumsallaşmış ortaklığı olan Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI) tarafından IHI-6 ve IHI-7 çağrıları yayımlanmıştır.

Kurulacak olan konsorsiyumlarda, akademisyenler, sanayi sektör temsilcileri, KOBİ’ler, hasta grupları, hasta organizasyonları, klinisyenler, yasal uzmanlar, politika yapıcılar gibi birçok aktör yer alabilmektedir.

IHI-call 6:

İki aşamalı, RIA

İlk aşama son başvuru tarihi: 16 Nisan 2024

İkinci aşama son başvuru tarihi: 10 Ekim 2024

IHI-call 7:

Tek aşamalı, RIA 

Son başvuru tarihi: 22 Mayıs 2024

Ortak Arama:

Bu program kapsamında potansiyel ortaklıkların oluşturulması için oluşturulmuş ve sürekli olarak açık olan Proje Pazarı Platformundan faydalanabilirsiniz.

Çağrılarla ilgili önemli bilgi ve dokümanlar:

Çağrı ile ilgili önemli bilgi ve dokümanlara IHI sayfasından ve Ortaklığın Ufuk Avrupa internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

IHI çağrılarına başvuru yaparak, sağlık alanında çığır açıcı, disiplinlerarası ve sektörler arası araştırma ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirecek iş birlikleri kurabilir, hasta odaklı bir araştırma ekosistemine dahil olarak, hastalar ve toplum için somut fayda yaratacak proje ekiplerinde yer alma fırsatı yakalayabilirsiniz.