Ortak Arama Kılavuzu

Yayınlanma Tarihi: 27-10-2023

Değerli Araştırmacılar,

Sağlık Ulusal İrtibat Noktaları Ağı (The Health NCP Network 3.0-HNN3.0) tarafından “Ortak Arama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuz, Ufuk Avrupa’ya ve özellikle de Ufuk Avrupa Sağlık Kümesine başvuru yapmak isteyen kişilerin konsorsiyum kurma sürecinde ortak bulmalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Kılavuzda yetkinliklerin daha etkili bir şekilde ortaya konulabilmesine ve ortak arama sürecinin daha başarılı olmasına yönelik önemli hususlar üç ana başlık altında açıklanmıştır.

Birinci Bölüm: Ortak Arama Araçları

İkinci bölüm: Uluslararası Proje Pazarları

Üçüncü Bölüm: Proje Veri Platformları

Bu kılavuz farklı programlar ve girişimler için ortak aranması ve Klinik çalışmalar için ortak aranması gibi konular da dahil edilerek güncellenecektir.

Kılavuza link üzerinden erişebilirsiniz.