Ortak Arama – FCT-01-04: Radicalisation and Gender

Yayınlanma Tarihi: 25-03-2024

“HORIZON-CL3-2024-FCT-01-04: Radicalisation and Gender” başlığına sunulacak proje için konsorsiyum ortakları aranmaktadır. Aranılan ortaklar aşağıda belirtilmiş olup bunun dışında başlık özelinde uzmanlığı olan araştırma kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşlarının da ortak olarak önerilmesi söz konusu olabilecektir.

  • Cinsiyet eşitliği çalışan akademisyenler/kar amacı gütmeyen kuruluşlar

  • Polis otoriteleri

  • Aşırılık ve/veya radikalleşme çalışan akademisyenler/kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların ilgili adreste yer alan niyet beyanı dokümanını ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresine en geç 26 Mart 2024 tarihinde iletmeleri beklenmektedir. Form doldurulmadan evvel başlık içeriğinin dikkatlice okunması tavsiye edilir. Formun özellikle “Specific skills related to the project” kısmının başlık göz önünde bulundurularak doldurulması önemlidir. Başlık detaylarına ulaşmak için tıklayınız.