Kişiselleştirilmiş Tıp için Avrupa Ortaklığı 2024 Çağrı Ön Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 06-12-2023

Değerli Araştırmacılar,

Kişiselleştirilmiş Tıp için Avrupa Ortaklığı (European Partnership for Personalised Medicine-EP PerMed), kişiselleştirilmiş tıp alanındaki araştırmalara ve yenilikçi yaklaşımlara destek verilmesini ve bu yaklaşımın kliniğe geçmesini teşvik ederek, tanı, tedavi ve hastalıklardan korunmak için tüm vatandaşları kapsayacak şekilde sürdürülebilir sağlık sisteminin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Ortaklık kapsamında bilimsel işbirliği ve stratejik diyalog kurmaya yönelik bir platform kurulacak ve çıkılacak çağrılarda, multidisipliner ve translasyonel araştırmalara, demonstrasyon projelerine ve pilot uygulamalara destek verilecektir.

On yıl sürecek olan ve elliden fazla uluslararası ortağın yer aldığı EP PerMed Ortaklığı kapsamında açılacak olan ilk uluslararası ortak çağrının (Joint Transnational Calls (JTC)) ön duyurusu yayımlanmıştır. Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası (SRIA) doğrultusunda Ocak 2024 tarihinde açılması planlanan ilk çağrının başlığı “Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches (PMTargets)” olarak belirlenmiştir. Çağrı, kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımına yönelik yeni ve ileri hedeflerin belirlenmesi ve validasyonunu ile biyobelirteç araştırmalarını kapsamaktadır.  

Ülkemizdeki araştırmacılar, bu ortaklık kapsamındaki uluslararası konsorsiyumlarda yer alarak, ortaklığın geniş işbirliği ağından gelecek destek ve katkı ile kişiselleştirilmiş tıp alanındaki kanıt temelli ve çözüm odaklı süreçlerin bir parçası olabilecektir.

Çağrı takvimi, başvuru süreci, başvuru kuralları ve gerçekleşecek olan bilgi gününe ilişkin ayrıntılı bilgiler daha sonra paylaşılacaktır.

İlgili sayfalar:

https://www.eppermed.eu/

https://ufukavrupa.org.tr/tr/ortakliklar/european-partnership-personalised-medicine-kisisellestirilmis-tip-icin-avrupa-ortakligi