GREENET Projesi (Küme 5) Paydaş Dizini

Yayınlanma Tarihi: 17-01-2024

GREENET Projesi, Ufuk Avrupa Çerçeve Programı altında  Küme 5:İklim, Enerji ve Mobilite kümesi için araştırma ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bir Ulusal İrtibat Noktaları(NCP) uluslararası ağıdır. Ufuk Avrupa altında açılan bir çağrı ile,  ülkelerin ulusal fonlama kuruluşlarının desteklenmeye hak kazanan projesi ile kurulan GREENET ağı, farklı AB Üye Devletleri ve asosiye ülkelerden 19 ortak kuruluştan oluşmaktadır. Ülkemizden TÜBİTAK ilgili projenin bir partneridir.

Kümesi 5 çalışma alanları ile ilgili araştırma, geliştirme ve inovasyon alanlarında çalışan çok sayıda Avrupa programı, ağı, platformu ve kuruluşu bulunmaktadır.  İlgili yapılardan bazıları akademi, bazıları endüstri ve bazıları da Avrupa çerçeve programlarına dahil olan tüm araştırmacılar ilgili faaliyetlerde bulunmaktadır. GREENET projesi, Ufuk Avrupe ile ilgilenen potansiyel başvuru sahiplerinin, farklı kuruluşların rollerini ve konsorsiyum oluşturma, geleceğin yönünü şekillendirme gibi farklı amaçlar için hangi kuruluşlarla etkileşimde bulunmaları gerektiğini belirlemelerine olanak tanıyan, İklim, Enerji ve Mobilite Çalışma Programı alanları ve benzer kendi özel ilgi alanları için önemli olan politikaları, standartları ve mevzuatı anlamalarına yardımcı olacak bir “Paydaş Dizini” aracı yayınlamıştır. İlgili rehbere linkten ulaşabilirsiniz: GREENET Paydaş Dizini